Rušení starého pomníku a nahrazení jednohrobu novým pomníkem