Nahrazení starého pomníku novým krátkým pomníkem ze žuly, písmo ve zlatě - zde je zakryto.